Kinesist – Psychosomatische pijnen | Craniosacraaltherapie

Manuele therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen het kinelandschap. Deze therapie vergt een diepgaandere analyse van het bewegingsapparaat en kent tevens specifieke behandelingstechnieken. Na de anamnese (voorgeschiedenis) en mogelijks het bekijken van medische beeldvorming (rx, scan, nmr, echo) doet de manuele therapeut het klinisch onderzoek.

Vervolgens wordt een behandelingsplan opgesteld en worden verschillende manuele handelingen uitgevoerd gaande van manipulatie, tractie, stretching, diepe dwarse fricties enz. Verder worden onderhoudsoefeningen aangeleerd en adviezen gegeven om herval te voorkomen.

Tevens is manuele therapie een totaaltherapie waarbij niet alleen de klacht van belang is maar ook de hele persoon benaderd wordt vanuit een holistische benadering.

Palliatieve kine

Wat is palliatieve zorg? (definitie. WHO,2002) Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiƫnten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

De kinesist kan meewerken aan het welbevinden van palliatieve patiƫnten op zowel fysisch, psychologisch, sociaal en spiritueel vlak.

Hij heeft hiervoor een hele batterij technieken en vaardigheden ontwikkeld die specifiek aangewend kunnen worden voor deze bewuste doelgroep: zachte massage en aanrakingen, ondersteunende ademhalingsoefeningen, aromatherapie, mobilisaties, positionering en houdingscontrole, transfertassistentie. Ook werkt de kinesist samen in een multidisciplinaire omgeving.