Kinesist – Psychosomatische pijnen | Craniosacraaltherapie

Craniosacraaltherapie

William Garner Sutherland, Amerikaans osteopaat ontdekt in 1899 dat schedelbeenderen eigenlijk kunnen bewegen en dat die bewegingen samenhangen met het bewegen van membranen of hersenvliezen. Hij stelt ook vast dat er 3 ritmes in die bewegingen zitten.

De craniosacraaltherapeut leert die ritmes te voelen en te volgen.

Er zijn 3 ritmes:

  1. Het snelle ritme 8 tot 12 cycli/minuut. Dit is het duidelijkste en eerste ritme dat in de opleiding aangeleerd wordt. Dit is een duidelijk mechanisch percipieerbaar ritme eventueel veroorzaakt door het pompsysteem dat het cere brospinaal vocht rondpompt in onze hersenen en ons ruggenmerg, van cranium tot sacrum. Vandaar de naam craniosacraal.
  2. Het tweede ritme is de mid-tide, dit voel je na een lange training en stroomt 2,5cycli/minuut. Het voelt aan als een stroming van water doorheen je handen. Hier kom je eigenlijk in contact met de bioscalaire stroom die rondom en doorheen het lichaam circuleert. Deze stroom is onontbeerlijk voor de organisatie van ons lichaam op celniveau. Het regelt de organisatie van de vloeistoffen en de weefsels in ons lichaam en wordt dan ook de fluid tide gen oemd.
  3. De long tide heeft een ritme van 100sec/minuut. Deze is het moeilijkst te percipiëren omdat het een traag ritme is en wel lijkt stil te staan. Doch door veel training en ervaring komen de ritmes zo naar je toe.

Craniosacraaltherapie lijkt voor leken wat mysterieus, maar je moet weten dat je door training van ons sensorieel systeem heel gevoelig raakt voor zeer subtiele prikkels. Het vraagt voor sommige studenten vaak enkele jaren om die subtiele sensaties te leren voelen én begrijpen. Doch eens het brein deze stromingen oppikt, heb je een leerproces doorgemaakt dat ervoor zorgt dat je eigenlijk onmiddellijk iemands craniosacrale ritme voelt.

De ruimte om heel diepgaand in te gaan op de theoretisch kanten van cranio ontbreekt hier. Wil je er meer over weten lees het boek Biodynamische craniosacraal therapie van mijn leraar Michel Lootens uitgegeven bij de Standaard uitgeverij.

Wel probeer ik hieronder op een verstaanbare en eenvoudige manier uit te leggen wat craniosacraaltherapie met je doet.

In onze westerse cultuur is het vreemd om over energetisch werk te spreken. Het klinkt wat moeilijk, onbegrijpelijk en mogelijks wat zweverig. Doch niets is minder waar. Bio-energetisch werk gaat over voelbare, percipieerbare stromingen die door training een betekenis krijgen. Het zijn bio-scalaire stromingen die inherent aan het leven verbonden zijn. Ze liggen aan de basis van de diepere organisatie van het leven. Ik noem ze het internet van ons lichaam. Het is dit bio-scalaire stromingsnet dat alle lichaamscellen synchroniseert. Zonder synchroniciteit zou leven een onwaarschijnlijke chaos zijn.

Op een westerse wijze vertaald: biodynamische craniosacraaltherapie hervindt het evenwicht tussen de twee polen van het autonome zenuwstelsel. Het herstelt op een non-invasieve wijze de balans tussen het sympathische zenuwstelsel enerzijds, dat zorgt voor de vecht- of vluchtreacties, en het parasympatische zenuwstelsel anderzijds, dat zorgt voor het terug tot rust komen van het lichaam.

Dat tot rust komen wordt zeer vaak belemmerd door trauma’s uit de jeugd en door onbewust opgebouwde houdingen en instellingen doorheen ons leven.

Vele ‘slechte ervaringen’ worden in het cellengeheugen van ons lichaam opgeslagen en zorgen ervoor dat men steeds in een ‘beladen’ gevoel blijft leven. Door biodynamische craniosacraaltherapie ontkoppelen zich deze trauma’s op een eenvoudige en natuurlijke wijze en verliezen ze hun vervelende, lastige en pijnlijke impact op het leven.

Door de therapie geraakt men verlost van die last zodat er meer vrijheid in lichaam en geest ontstaat en er openheid komt en er zo terug blijheid en geluk kan opborrelen. Er ontstaat terug een gevoel van algemeen welbevinden!
Het rugzakje wordt geledigd, er treedt een reset op van het autonoom zenuwstelsel en we kunnen weer verder met een propere lei!!

Men hervindt zielenrust.
Men komt geestelijk terug in balans.
Het lijkt een wonder, maar dat is het niet. Wel is het een terug verbinden van ons rationeel brein met ons emotioneel, intuïtief brein door het die plaatsen terug te geven die ze van nature uit hebben.

Albert Einstein verwoordde het als volgt:
‘Het intuïtieve brein is een godsgeschenk en ons rationeel verstand is een trouwe dienaar. We hebben een maatschappij ontwikkeld die de ratio eert, en die het godsgeschenk vergeten is.’

 

Waarvoor kunnen we cranio gebruiken?*

Naast de ondersteunende waarde op gebied van algemene gezondheid is de therapie doeltreffend bij een waaier aan ongemakken zoals rugklachten en hernia’s, hoofdpijn en migraine, maag- en darmproblemen, tandpijnen, hormonale stoornissen, schildklierproblemen, huidproblemen, slapeloosheid, ontstekingen, stress, energiegebrek, uitputting, burn-out, CVS, fibromyalgie, immuniteitsproblemen… maar evengoed bij depressie en eenzaamheid, angsten en verdriet, leer- en gedragsproblemen, adhd, reflux, dyslexie, huilbaby’s …

*(zie website: www.reliantie.org)